Misiune

Cercetarea robusteţii şi rezilienţei sistemelor în condiţii de proliferare a evenimentelor extreme, cu accent în domeniile economic, al atacurilor informatice şi al infrastructurilor esenţiale
Activităţi de cercetare, dezbateri şi parteneriate care să contribuie la investigarea evenimentelor extreme (tail events) în sfera relaţiilor inter-statale, a domeniului financiar, a efectelor schimbărilor de climă etc.
Oferirea unei expertiză mediului academic, actorilor sociali, economici şi politici relevanţi.
Susţinerea la nivel naţional şi internaţional a programelor comune de cercetare dedicate studierii evenimentelor extreme, creşterea impactului rezultatelor cercetărilor iniţiate în mediul academic, creşterea vizibilităţii publice a produselor iniţiate în mediul academic, dezvoltarea unei comunităţi de cercetători şi atragerea de fonduri naţionale şi internaţionale